Alasivu 1.1

Sed pharetra ullamcorper. Sed pharetra ullamcorper. Sed pharetra ullamcorper. Sed pharetra ullamcorper.

Ota yhteyttä ›

Yleiset varausehdot

Päivitetty 24.4.2024

Johdanto

Varaamokki.com (Cabin Dreams Oy, Y-tunnus 3190900-6, myös Varaamökki.com) on majoitusvälityspalvelu, joka tarjoaa verkkoalustan palveluiden yksityisten mökin- ja vapaa-ajanasuntojen omistajien kohteiden välitykselle.

Varaamokki.comin verkkoalustalla siis välitetään yksityisten omistajien kohteita ja muita palveluita siten, että varaaja solmii majoitussopimuksen ja muut mahdolliset palvelusopimukset yksityisen palvelua käyttävän tahon kanssa Varaamokki.comin avustuksella. Varaamokki.com toimii alustana, joka mahdollistaa turvallisen ja arvioidun sekä ennalta tunnistetun majoituksen ostamisen mahdollisine oheispalveluineen välityssivustonsa kautta.

Varaamokki.com on sitoutunut toimimaan eettisiä ja lakiin perustuvia periaatteita noudattaen. Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja pyrimme ottamaan käyttöön ympäristön kannalta parhaita mahdollisia toimintatapoja. Odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista Varaamokki.comin arvoihin ja periaatteisiin.

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja asiointi verkkoalustallamme on turvallista.

Näiden varausehtojen mukaan varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai rekisteröitynyt oikeushenkilö. Varaamokki.com toimii asiassa välittäjänä, ja vuokrasopimus majoituspalveluun solmitaan kohteen omistajan ja asiakkaan välillä.

Asiakkaan tulee maksaa palvelumaksu varaushetkellä. Varausmaksu tulee maksaa kokonaisuudessaan viimeistään 28 vrk ennen vuokrauksen alkua. Ellei kohteen tiedoissa toisin mainita, check in tapahtuu tulopäivänä klo 15 alkaen ja check out on lähtöpäivänä viimeistään klo 12.

Asiakkaan tulee noudattaa kohteen yleisiä vuokrausehtoja. Asiakas on vastuussa loppusiivouksesta sekä kohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista.

Varaa nyt ›

1. Määritelmät

Kohde: varauksen kohteena oleva kiinteistö, lomahuoneisto, asunto tai muu rakennus.
Omistaja: Kohteen omistaja tai muu taho, jolla on omistus- ja/ tai hallintaoikeus kohteeseen.
Asiakas: henkilö, yritys tai muu taho, joka vuokraa Kohteen.

2. Soveltamisala

Yleisiä vuokrausehtoja sovelletaan, kun Asiakas varaa ja/tai ostaa Varaamokki.comin välityksessä olevan majoituksen tai muun palvelun. Varaamokki.com voi toimia välityssopimuksen valtuuttamana Asiakkaan ja majoitusta / palvelua tarjoavan tahon välisessä sopimuksessa Asiakkaan vastapuolen edustajana. Varaamokki.com toimii asiassa vain palvelun välittäjänä, ja itse majoitusta koskevan sopimuksen osapuolina ovat Asiakas ja Omistaja.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy ja yleiset vuokrausehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun Asiakas on tehnyt varauksen ja maksanut palvelumaksun.

4. Asiakkaan rekisteröityminen

Asiakkaan tulee rekisteröityä Varaamokki.com-järjestelmään voidakseen käyttää alustan tarjoamia palveluita. Asiakkaan tulee olla yli 18-vuotias tai rekisteröity oikeushenkilö. Asiakkaan tulee toimittaa vähintään seuraavat tiedot varauksen yhteydessä:

  • Nimi
  • Syntymäaika / Y-tunnus
  • ulkomaalaisen asiakkaan passin nro, myöntämisaika ja -päivä
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti

5. Varauksen maksu

Alla olevia maksuehtoja sovelletaan, ellei toisin kirjallisesti sovita varauksen yhteydessä. Asiakas maksaa varauksen valitsemansa hintaehdon mukaisesti. Maksua ei palauteta-hinta maksetaan heti varauksen yhteydessä ja Joustava hinta ajankohdasta riippuen 7 - 45 vuorokautta ennen saapumista. Majoitushinnan tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna ennen saapumista. Kaikkiin hintoihin sisältyy palvelumaksu sekä valitussa hintatiedossa mainitut palvelut.

Valituissa Kohteissa varauksen vahvistamiseksi asiakkaan on maksettava varauksen yhteydessä ilmoitettu varausmaksu, jota ei hyvitetä mahdollisen peruutuksen yhteydessä. Loppumaksu suoritetaan Kohteen hinta- ja maksuehtojen mukaisesti peruutusoikeuden umpeutuessa.

6. Välityksen kohde

Varauksen hintaan sisältyy Kohteen käyttöoikeus varatulle ajankohdalle. Normaalit energia- ja vesikulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. Polttopuut, ulkoporeammeen käyttö, liinavaatteet ja pyyhkeet sekä loppusiivous eivät sisälly hintaan, mikäli siitä ei ole erikseen Kohteen tiedoissa tai valitussa hintatiedossa mainittu. Käytännöt vaihtelevat matkailualueesta ja Kohteesta riippuen.

7. Varaamokki.com vastuu

Verkkoalustan palveluntarjoajana Varaamokki.com ei omista, tarjoa tai hallinnoi majoitus- tai muitakaan palveluita. Varaamokki.com ei ole sopimusosapuolena Asiakkaan ja Omistajan välisessä Kohteen vuokrausta koskevassa sopimuksessa.

8. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

8.1 Käyttöaika

Ellei Kohteen tiedoissa ole muuta ilmoitettu, Kohde on Asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16 alkaen ja Asiakkaan on luovutettava Kohde kohdan 8.8. mukaisesti siivottuna lähtöpäivänä klo 12 mennessä.

8.2. Lakien ja sääntöjen noudattamisvelvollisuus

Asiakkaan on noudatettava yleisiä lakeja, tämän sopimuksen ehtoja sekä Kohteen sääntöjä. Asiakkaan on noudatettava vuokrauksen aikana Kohteessa normaalia siisteystasoa ja pidettävä huolta Kohteen irtaimistosta.

Majoituskohteen verkkoyhteyden käyttö on tarkoitettu normaaliin internet-selailuun, sähköpostin käyttöön ja muuhun kohtuulliseen verkkoyhteyden käyttöön. Verkkoyhteyden käyttö on ehdottomasti kielletty seuraaviin tarkoituksiin:

- Kaikenlaisen laittoman tai loukkaavan sisällön lataaminen tai jakaminen.
- Verkkoyhteyden ylikuormittaminen esimerkiksi BitTorrentin tai vastaavien peer-to-peer -palveluiden kautta lataamalla tai jakamalla tiedostoja.
- Muiden käyttäjien verkkoyhteyden häiritseminen tai heidän yksityisyytensä loukkaaminen.
- Verkkoyhteyden käyttäminen kaupalliseen tarkoitukseen ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
- Verkkoyhteyden väärinkäyttö voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen ja/tai vahingonkorvausvaatimuksiin.

Lisäksi on huomautamme, että asunnon verkkoyhteyden nopeus ja kaistanleveys on rajallinen. Huomioi tämä internetin käytössäsi ja älä kuormita verkkoyhteyttä liikaa.

8.3. Kohteen omat säännöt

Mikäli Kohteelle on määritelty erikseen säännöt, jotka on ilmoitettu Kohteen tiedoissa ja / tai mökkikirjassa, niin Asiakas on velvollinen noudattamaan näitä sääntöjä. Mikäli sääntöjen vastaisesta käyttäytymisestä aiheutuu Omistajalle lisäkustannuksia, Asiakas on velvollinen korvaamaan kustannukset täysimääräisesti.

8.4. Henkilömäärä

Kohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on sovittu tai mitä kohdetiedoissa on mainittu.

8.5. Kohteen tontin muu käyttö

Teltan, asuntoauton ja -vaunun käytöstä tai muusta majoittumisesta Kohteen tontilla on sovittava erikseen Omistajan kanssa. Siirrettävien saunojen ja paljujen käytöstä on erikseen sovittava Omistajan kanssa, ellei Kohteen tiedoissa toisin mainita. Mahdollisesta lisämaksusta sovitaan Kohteen Omistajan kanssa.

8.6. Tupakointi

Tupakointi on ehdottomasti kielletty Kohteen sisätiloissa. Tupakoinnista veloitetaan otsonoinnista aiheutuvat kustannukset sekä mahdollinen tupakoinnista aiheutuneen siivouksen vuoksi saamatta jäävä vuorokausivuokra. Siivouskulut tupakoinnista ovat vähintään 300 EUR.

8.7. Lemmikit

Lemmikin tuomisesta Kohteeseen on aina sovittava erikseen. Lemmikin tuomisesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen lisämaksu. Asiakas on vastuussa lemmikin aiheuttamista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut ennakkoon lemmikistä, veloitetaan lemmikkimaksu ja loppusiivousmaksu täysimääräisenä.

8.8. Siivous

Asiakas huolehtii Kohteen loppusiivouksesta. Loppusiivouksessa on noudatettava Kohteen siivousohjeita. Loppusiivoukseen kuuluu ainakin lattioiden ja mattojen imurointi, lattioiden, pöytien, tasojen ja muiden pintojen pyyhkiminen kostealla liinalla, vuodevaatteiden tuuletus sekä saunan ja wc-tilojen pesu. Loppusiivoukseen kuuluu myös astioiden tiskaus ja paikoilleen laitto, roskien vieminen jätepisteeseen sekä tyhjien pullojen ja tölkkien poisvienti. Myös majoituskohteen ulkotilojen, kuten terassin, parvekkeen ja piha-alueiden siistiminen ja grillin puhdistus on asiakkaan vastuulla.

Mikäli Asiakas laiminlyö Kohteen loppusiivouksen ja Kohteeseen määritelty sopiva siivousaika ylittyy, veloitetaan siivouksesta aiheutuneet kulut ja esimerkiksi vaikea lika, seinien, katon ja saunan pesu, ulkotilojen/pihan/terassien erillinen siivous, eritesiivous ja sisustustekstiilien tai vuodevaatteiden ylimääräinen pesu erikseen kulujen mukaisesti (työtunnit, pesulapalvelut yms.).

Asiakas voi tilata loppusiivouksen erikseen varauksen yhteydessä tai jälkikäteen omilta sivuilta Varaamokki.comissa. Loppusiivous tulee varata kolme (3) vrk etukäteen. Vaikka loppusiivous on tilattu, edellytetään kuitenkin, että astiat on tiskattu ja laitettu paikoilleen, roskat on viety jätepisteeseen, näkyvät tahrat ja likajäljet on pyyhitty sekä kalusteet ja muu varustus ovat paikoillaan.

8.9. Häiriökäyttäytyminen

Mikäli vuokralainen ei Varaamökki.com edustajan, huoltohenkilökunnan tai vartiointiliikkeen antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on Varaamökki.com -palvelulla oikeus purkaa vuokrasopimus sekä laskuttaa edellä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut varaajalta (kuten esimerkiksi vartiointiliikkeen käynti).

8.10 Auton lataus

Sähkö- tai hybridiauton lataus Kohteessa on sallittu, mikäli Kohteen tiedoissa on niin mainittu. Latauksessa on noudatettava Omistajan antamia ohjeita. Sähköauton latauksesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen lisämaksu, ellei se sisälly majoituksen hintaan.

9. Vahingot

Asiakas on vastuussa Kohteesta ja sen irtaimistosta vuokrausaikana Jos Kohteen avain katoaa, Asiakkaalta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset, vähintään 300 EUR. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Varaamokki.comille Kohteelle tai sen irtaimistolle aiheutuneista vahingoista.

Jos asiakas vahingoittaa Kohdetta vuokra-ajalla, asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan Kohteen omistajalle. Kohteen omistajan antamia sääntöjä ja ohjeita tulee noudattaa vuokra-aikana. Kaikki rikkomukset voivat johtaa korvausvaatimuksiin. Tiettyjen Kohteiden kohdalla asiakkaan on maksettava vakuusmaksu vuokra-ajan alussa mahdollisten rikkoutumisten, vaurioiden, varkauksien tai liiallisen sotkun kattamiseksi. Mahdollisesta vakuusmaksusta ilmoitetaan aina asiakkaalle ennen varauksen vahvistamista. Vakuus palautetaan vuokra-ajan jälkeen, jollei vaurioita, maksamattomia maksuja tai erillisiä siivousvaatimuksia ole ilmoitettu. Jos vakuusmaksua ei ole, Varaamokki.comilla tai Kohteen omistajalla on oikeus vaatia tarpeellinen summa Kohteen palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa.

Varaamokki.com tai Kohteen omistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisista esteistä tai poikkeuksellisista olosuhteista ja jotka ovat heidän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia ylivoimaisia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, siviilihäiriöt, matkakohteessa esiintyvä terveydellinen uhka kuten vakava tauti tai luonnonkatastrofit tai muut epäsuotuisat sääolosuhteet ja luonnonilmiöt. Varaamokki.comia tai Kohteen omistajaa ei voida pitää vastuullisena mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen, boilereiden, uima-altaan suodatusjärjestelmien, internet-yhteyksien ja julkisten palveluiden, kuten veden, kaasun ja sähkön, häiriöistä.

Kaikki Kohteeseen jääneet arvoesineet ovat asiakkaan omalla vastuulla. Varaamokki.com tai Kohteen omistaja eivät ole vastuussa niiden häviämisestä.

10. Reklamaatiot

Kaikki Kohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja reklamaatiot osoitetaan Omistajalle. Huomautukset ja reklamaatiot voidaan kuitenkin toimittaa Varaamokki.comille, joka toimittaa ne eteenpäin Omistajalle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Omistaja tai Varaamokki.com ei ole korvausvelvollinen eikä varauksen hintaa muuteta tai alenneta suunnitellun, etukäteen tiedossa olevan tai odottamattoman sähkökatkon vuoksi.

11. Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Varauksen peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä kun tieto on tullut Varaamökki.com-palveluun.

Mikäli varaus perutaan viimeistään 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, maksu palautetaan vähennettynä kohdan 5. mukaisella palvelumaksulla. Mikäli kohdan 5. mukainen palvelumaksu on vähemmän kuin 95 euroa, Asiakkaalle palautettavasta maksusta vähennetään 95 euroa.

Mikäli varaus perutaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, ei maksua palauteta.

Varaukseen tehtävät muutokset ja peruutukset tulee osoittaa Varaamökki.com Asiakaspalveluun aina kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Varaamökki.com-palveluun.

Mikäli asiakas on valinnut varaukselleen Maksua ei palauteta -hinnan, ennakkoon maksettua summaa ei palauteta asiakkaalle peruutuksen sattuessa. Mikäli asiakas on varannut Joustavan hinnan, varauksen voi perua 7 - 45 vuorokautta ennen saapumista, hintaluokan ehtojen mukaisesti. Mikäli peruutus tehdään ilmaisen peruutusehdon umpeuduttua, varauksen maksua ei palauteta.

Muutokset varausajankohtaan varauksen vahvistamisen jälkeen ovat mahdollisia Kohteen omistajan ja Varaamökki.comin hyväksynnällä ja varaustilanteen puitteissa. Varausajankohdan muutoksissa maksu-ja peruutusehdot säilyvät alkuperäisen ajankohdan mukaisina, ellei kirjallisesti sovita toisin. Muutokset ajankohtaan voivat muuttaa myös vuokrahintaa, tämä määräytyy Kohteen omistajan asettaman hinnan mukaan. Hinnan erotusta alempaan hintaan ei hyvitetä. Lisäksi Varaamökki.com perii kaikista varausajankohdan muutoksista 50 € palvelumaksun.

Suosittelemme mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten asiakkaillemme matkavakuutusta. Varaamökki.com - palvelulla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella.

12. Omistajan ja Varaamokki.comin oikeus peruuttaa varaus

Omistajalla ja/tai Varaamokki.comilla on oikeus peruuttaa varaus ylivoimaisen esteen sattuessa tai jos Asiakas ei ole noudattanut varausehtoja. Jos peruutus johtuu siitä, että Asiakas ei ole noudattanut varausehtoja, Asiakas on velvollinen maksamaan varauksen täyden hinnan.

Omistajalla ja / tai Varaamökki.comilla on myös oikeus keskeyttää varaus kesken varausajan Asiakkaasta ja / tai vieraista johtuvista syistä, jos Asiakas ja / tai vieraat ovat syyllistyneet häiriökäyttäytymiseen tai merkittäviin Kohteen sääntöjen rikkomisiin. sääntöjä tai Omistajalla on muuten perusteltu syy epäillä, että henkilöt tai omaisuus ovat vaarassa.

Häiriöllä tarkoitetaan muun muassa Asiakkaan ja / tai vieraiden aiheuttamaa melua, naapureita tai muita alueella liikkuvia häiritsevää käyttäytymistä tai muuta toimintaa, joka vaarantaa Omistajan omaisuutta tai ympäröivää ympäristöä. Tällaisen keskeytyksen vuoksi Omistaja ei ole korvausvelvollinen käyttämättä jääneestä majoitusajasta.

13. Oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen Varaamokki.comilla on oikeus korottaa ja vastaavasti alentaa hintaa, mikäli majoituspalvelun hintaan vaikuttavat verot tai muut julkiset maksut muuttuvat.

14. Virheellinen hinta

Virheellisesti ilmoitettu hinta ei sido Varaamokki.comia tai Omistajaa, mikäli hinta on niin selvästi virheellinen, että Asiakkaankin olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virheellinen hintatieto.

15. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Varausehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Suomenkielinen versio varausehdoista on osapuolia sitova ja johon sopimuksen oikeudet ja velvollisuudet perustuvat.

Varausehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, kuluttajaksi katsottava Asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariitalautakunnan) käsiteltäväksi. Ennen kuin asia viedään kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, kuluttajaksi katsottavan asiakkaan tulee ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Mikäli kuluttajariitalautakunta ei ole asiassa toimivaltainen tai kuluttajana katsottava Asiakas niin haluaa, riidat ja erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Oulun käräjäoikeudessa. Muiden asiakkaiden kuin kuluttajien osalta erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Seuraa meitä somessa

Tilaa Mökkipostia uutiskirjeemme

Tilaa tästä!
Tilaa Mökkipostia uutiskirjeemme