Alasivu 1.1

Sed pharetra ullamcorper. Sed pharetra ullamcorper. Sed pharetra ullamcorper. Sed pharetra ullamcorper.

Ota yhteyttä ›

Varaamokki.com on suomalainen verkkokauppapaikka mökkien, mökkien ja muiden loma-asuntojen vuokraamiseen. Sivusto tarjoaa kiinteistönomistajille helpon tavan listata vuokra-asuntojaan ja vuokraajille selata ja varata vuokra-asuntoja. Varaamokki.com käyttää varausten hallintaan varausohjelmistoa, jonka avulla kiinteistönomistajat voivat seurata varauksia, hallita varauskalentereita ja vastaanottaa maksuja turvallisesti verkossa. Ohjelmisto sisältää myös ominaisuuksia, kuten automatisoidut sähköpostit vuokraajille, viestintäjärjestelmän vuokralaisten kanssa kommunikointia varten sekä mahdollisuuden luoda laskuja ja kuitteja. Kaiken kaikkiaan Varaamokki.com-varausohjelmisto on suunniteltu virtaviivaistamaan loma-asunnon varausprosessia ja helpottamaan sekä kiinteistönomistajien että vuokralaisten asiointia.

Yleiset varausehdot

Johdanto

Varaamokki.com (Cabin Dreams Oy, Y-tunnus 3190900-6, myös Varaamökki.com) on majoitusvälityspalvelu, joka tarjoaa verkkoalustan palveluiden yksityisten mökin- ja vapaa-ajanasuntojen omistajien kohteiden välitykselle.

Varaamokki.comin verkkoalustalla siis välitetään yksityisten omistajien kohteita ja muita palveluita siten, että varaaja solmii majoitussopimuksen ja muut mahdolliset palvelusopimukset yksityisen palvelua käyttävän tahon kanssa Varaamokki.comin avustuksella. Varaamokki.com toimii alustana, joka mahdollistaa turvallisen ja arvioidun sekä ennalta tunnistetun majoituksen ostamisen mahdollisine oheispalveluineen välityssivustonsa kautta.

Varaamokki.com on sitoutunut toimimaan eettisiä ja lakiin perustuvia periaatteita noudattaen. Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja pyrimme ottamaan käyttöön ympäristön kannalta parhaita mahdollisia toimintatapoja. Odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista Varaamokki.comin arvoihin ja periaatteisiin.

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja asiointi verkkoalustallamme on turvallista.

Näiden varausehtojen mukaan varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai rekisteröitynyt oikeushenkilö. Varaamokki.com toimii asiassa välittäjänä, ja vuokrasopimus majoituspalveluun solmitaan kohteen omistajan ja asiakkaan välillä.

Asiakkaan tulee maksaa palvelumaksu varaushetkellä. Varausmaksu tulee maksaa kokonaisuudessaan viimeistään 28 vrk ennen vuokrauksen alkua. Ellei kohteen tiedoissa toisin mainita, check in tapahtuu tulopäivänä klo 15 alkaen ja check out on lähtöpäivänä viimeistään klo 12.

Asiakkaan tulee noudattaa kohteen yleisiä vuokrausehtoja. Asiakas on vastuussa loppusiivouksesta sekä kohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista.

Varaa nyt ›

1. Määritelmät

Kohde: varauksen kohteena oleva kiinteistö, lomahuoneisto, asunto tai muu rakennus.
Omistaja: Kohteen omistaja tai muu taho, jolla on omistus- ja/ tai hallintaoikeus kohteeseen.
Asiakas: henkilö, yritys tai muu taho, joka vuokraa Kohteen.

2. Soveltamisala

Yleisiä vuokrausehtoja sovelletaan, kun Asiakas varaa ja/tai ostaa Varaamokki.comin välityksessä olevan majoituksen tai muun palvelun. Varaamokki.com voi toimia välityssopimuksen valtuuttamana Asiakkaan ja majoitusta / palvelua tarjoavan tahon välisessä sopimuksessa Asiakkaan vastapuolen edustajana. Varaamokki.com toimii asiassa vain palvelun välittäjänä, ja itse majoitusta koskevan sopimuksen osapuolina ovat Asiakas ja Omistaja.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy ja yleiset vuokrausehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun Asiakas on tehnyt varauksen ja maksanut palvelumaksun.

4. Asiakkaan rekisteröityminen

Asiakkaan tulee rekisteröityä Varaamokki.com-järjestelmään voidakseen käyttää alustan tarjoamia palveluita. Asiakkaan tulee olla yli 18-vuotias tai rekisteröity oikeushenkilö. Asiakkaan tulee toimittaa vähintään seuraavat tiedot varauksen yhteydessä:

  • Nimi
  • Syntymäaika / Y-tunnus
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti

5. Varauksen maksu

Asiakas maksaa varauksen yhteydessä ilmoitettavan palvelumaksun, jota ei palauteta mahdollisen peruutuksen yhteydessä. Majoitushinnan tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna 28 vuorokautta ennen varauksen alkua. Mikäli varauksen alkuun on vähemmän kuin 28 vuorokautta, erääntyy majoitushinta maksettavaksi heti.

6. Välityksen kohde

Vuokraan sisältyy Kohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energia- ja vesikulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastia, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. Polttopuut sisältyvät vuokraan, mikäli siitä on erikseen Kohteen tiedoissa mainittu. Liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivous eivät sisälly vuokraan, ellei Kohteen kuvauksessa toisin mainita.

7. Varaamokki.com vastuu

Verkkoalustan palveluntarjoajana Varaamokki.com ei omista, tarjoa tai hallinnoi majoitus- tai muitakaan palveluita. Varaamokki.com ei ole sopimusosapuolena Asiakkaan ja Omistajan välisessä Kohteen vuokrausta koskevassa sopimuksessa.

8. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

8.1. Käyttöaika

Ellei Kohteen tiedoissa ole muuta ilmoitettu, Kohde on Asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen ja Asiakkaan on luovutettava Kohde kohdan 8.8. mukaisesti siivottuna lähtöpäivänä klo 12 mennessä.

8.2. Lakien ja sääntöjen noudattamisvelvollisuus

Asiakkaan on noudatettava yleisiä lakeja, tämän sopimuksen ehtoja sekä Kohteen sääntöjä. Asiakkaan on noudatettava vuokrauksen aikana Kohteessa normaalia siisteystasoa ja pidettävä huolta Kohteen irtaimistosta.

8.3. Kohteen omat säännöt

Mikäli Kohteelle on määritelty erikseen säännöt, jotka on ilmoitettu Kohteen tiedoissa, Asiakas on velvollinen noudattamaan näitä sääntöjä. Mikäli sääntöjen vastaisesta käyttäytymisestä aiheutuu Omistajalle lisäkustannuksia, Asiakas on velvollinen korvaamaan kustannukset täysimääräisesti.

8.4. Henkilömäärä

Kohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on sovittu tai mitä kohdetiedoissa on mainittu.

8.5. Kohteen tontin muu käyttö

Teltan, asuntoauton ja -vaunun käytöstä tai muusta majoittumisesta Kohteen tontilla on sovittava erikseen Omistajan kanssa. Siirrettävien saunojen ja paljujen käytöstä on erikseen sovittava Omistajan kanssa, ellei Kohteen tiedoissa toisin mainita. Mahdollisesta lisämaksusta sovitaan Kohteen Omistajan kanssa.

8.6. Tupakointi

Tupakointi on ehdottomasti kielletty Kohteen sisätiloissa. Tupakoinnista veloitetaan otsonoinnista aiheutuvat kustannukset sekä mahdollinen tupakoinnista aiheutuneen siivouksen vuoksi saamatta jäävä vuorokausivuokra.

8.7. Lemmikit

Lemmikin tuomisesta Kohteeseen on aina sovittava erikseen. Lemmikin tuomisesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen lisämaksu. Asiakas on vastuussa lemmikin aiheuttamista vahingoista täysimääräisesti.

8.8. Siivous

Asiakas huolehti Kohteen loppusiivouksesta. Loppusiivouksessa on noudatettava Kohteen siivousohjeita. Loppusiivoukseen kuuluu ainakin lattioiden ja mattojen imurointi, lattioiden, pöytien, tasojen ja muiden pintojen pyyhkiminen kostealla mopilla, vuodevaatteiden tuuletus sekä saunan ja wc-tilojen pesu. Loppusiivoukseen kuuluu myös astioiden tiskaus ja paikoilleen laitto, roskien vieminen jätepisteeseen sekä tyhjien pullojen ja tölkkien poisvienti.

Mikäli Asiakas laiminlyö Kohteen loppusiivouksen, veloitetaan siivouksesta aiheutuneet kulut Asiakkaalta täysimääräisesti.

Asiakas voi tilata loppusiivouksen erikseen varauksen yhteydessä tai jälkikäteen omilta sivuilta Varaamokki.comissa. Loppusiivous tulee varata seitsemän (7) vrk etukäteen. Vaikka loppusiivous on tilattu, edellytetään kuitenkin, että astiat on tiskattu ja laitettu paikoilleen, roskat on viety jätepisteeseen, näkyvät tahrat ja likajäljet on pyyhitty sekä kalusteet ja muu varustus ovat paikoillaan.

8.9. Auton lataus

Sähkö- tai hybridiauton lataus Kohteessa on sallittu, mikäli Kohteen tiedoissa on niin mainittu. Latauksessa on noudatettava Omistajan antamia ohjeita. Sähköauton latauksesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen lisämaksu.

9. Vahingot

Asiakas on vastuussa Kohteesta ja sen irtaimistosta vuokrausaikana. Asiakas on velvollinen korvaamaan Kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Jos Kohteen avain katoaa, Asiakkaalta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Varaamokki.comille Kohteelle tai sen irtaimistolle aiheutuneista vahingoista.

10. Reklamaatiot

Kaikki Kohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja reklamaatiot osoitetaan Omistajalle. Huomautukset ja reklamaatiot voidaan kuitenkin toimittaa Varaamokki.comille, joka toimittaa ne eteenpäin Omistajalle.

11. Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Varauksen peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Varaamökki.com-palveluun.

Mikäli varaus perutaan viimeistään 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, maksu palautetaan vähennettynä kohdan 5 mukaisella palvelumaksulla. Mikäli kohdan 5 mukainen palvelumaksu on vähemmän kuin 95 euroa, Asiakkaalle palautettavasta maksusta vähennetään 95 euroa.

Mikäli varaus perutaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, ei maksua palauteta.

12. Omistajan ja Varaamokki.comin oikeus peruuttaa varaus

Omistajalla ja Varaamokki.comilla on oikeus peruuttaa varaus ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) tai mikäli Asiakas ei ole noudattanut vuokrausehtoja. Mikäli peruuttaminen tapahtuu sen johdosta, että Asiakas ei ole noudattanut vuokrausehtoja, Asiakas on velvollinen maksamaan varauksen täyden hinnan.

13. Oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen Varaamokki.comilla on oikeus korottaa ja vastaavasti alentaa hintaa, mikäli majoituspalvelun hintaan vaikuttavat verot tai muut julkiset maksut muuttuvat.

14. Virheellinen hinta

Virheellisesti ilmoitettu hinta ei sido Varaamokki.comia tai Omistajaa, mikäli hinta on niin selvästi virheellinen, että Asiakkaankin olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virheellinen hintatieto.

15. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Varausehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Varausehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ja erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Oulun käräjäoikeudessa.

Seuraa meitä somessa

Tilaa Mökkipostia uutiskirjeemme

Tilaa tästä!
Tilaa Mökkipostia uutiskirjeemme